Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Przetarg na budowę Lisiej rozstrzygnięty

Warszawskie przedsiębiorstwo „Margot” zmodernizuje w przyszłym roku ulicę Lisią.

Spośród sześciu ofert złożonych w przetargu najkorzystniejsza okazała się oferta Zakładu Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska z Warszawy. Zwycięska firma zaoferowała wykonanie robót za 2.217.800 zł i dała 60-miesięczną gwarancję.

Zadaniem wykonawcy będzie:
- rozbiórka konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów na odcinku od ulicy Gen. Zajączka do ulicy Wilczej wraz z sięgaczami,
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lisiej i sięgaczach oraz na odcinku ul. Gen. Zajączka,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z inwestycją,
- przebudowa ulicy z kostki wraz z sięgaczami o nawierzchni z betonu asfaltowego na parametrach ciągu pieszo-jezdnego, wraz ze zjazdami i dojściami do posesji,
- przestawienie słupów oświetlenia ulicznego.

Roboty mają być wykonane do 30 lipca 2018 r.

Był to drugi przetarg na wybór wykonawcy ulicy Lisiej. W poprzednim postępowaniu we wrześniu br. wpłynęła tylko jedna oferta firmy wykonawczej, która znacząco przekraczała kosztorys przedsięwzięcia. W takiej sytuacji samorząd zdecydował o unieważnieniu przetargu. Dzięki powtórzeniu postępowania budżet miasta zaoszczędzi ponad 1 mln złotych.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,533s)