Program Edukacji Ekologicznej

Dnia 5 marca 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie odbyła się konferencja robocza, dotycząca projektu „Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej dla powiatu wołomińskiego na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2015.”

W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Ryszard Węsierski. Marki reprezentował Naczelnik Wydział Ochrony Środowiska. Zabrakło przedstawicieli Klembowa, Strachówki i Ząbek.

Projekt Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej dla powiatu wołomińskiego  opracowany został w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Opracowanie takiego programu wynika z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego. Ostatnia aktualizacja programu została przyjęta uchwałą Rady Powiatu XVII-118/08.

Podczas rozmów poruszono również tematy związane z funkcjonowaniem referatów ochrony środowiska w gminach. Wskazano potrzebę dalszych spotkań.

W trakcie dyskusji zostały przeanalizowane następujące akcje:
- Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam,
- Rozwój zrównoważony w praktyce,
- Ochrona bociana białego w powiecie wołomińskim.
- Kompostujesz ? Zyskujesz,
- Zbiórka opon w gminie Poświętne,
- Stop foliówkom.

Ustalono zasady promowania działań proekologicznych podejmowanych przez gminy i przez powiat. Gminy otrzymały propozycję włączenia się w akcje powiatowe. Ze strony powiatu przedstawiono możliwości wsparcia działań gminnych.

Myślę, że o szczegółach i ustaleniach z konferencji usłyszymy na jednej z kolejnych Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i  Ochrony Środowiska naszej Rady Miasta. Dowiemy się także, jakie akcje będą prowadzone w Markach.

Opracowane na podstawie informacji na stronie Powiatu Wołomińskiego
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1422

A. Inglot

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 46, generowano: 0,526s)