Prezes Koła Marki na XXIX Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wojciech Szubierajski, Prezes Koła PZW nr 14 Marki jako Wice Prezes ds. Sportu i Młodzieży reprezentował Okręg Mazowiecki w obradach XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego.

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale w dniach od 15 do 17 października odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego związku Wędkarskiego.

W sumie w obradach wzięło udział 124. delegatów z 45. Okręgów

Okręg Mazowiecki reprezentowało 13. delegatów:
Zbigniew Bedyński,
Waldemar Borowy
Ewa Bystydzieńska
Tomasz Frelik
Eugeniusz Grabowski
Jan Jawny
Waldemar Lewandowski
Stanisław Pliszka
Tadeusz Potasinski
Wiesław Stańczak
Wojciech Szubierajski
Andrzej Warchoł
Stanisław Wolicki

W wyniku wyborów w skład Zarządu Głównego PZW weszli:
Eugeniusz Grabowski,  Prezes ZG PZW
Zbigniew Bedyński – Członek Prezydium Zarządu Głównego
Lewandowski Waldemar, Członek Zarządu Głównego
Frelik Tomasz, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
Pliszka Stanisław, Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego

Pełna lista Władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego wybranych na XXIX Krajowym Zjeździe Delegatów.

http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/22717/60/wladze_i_organy_polskiego_zwiazku_wedkarskiego_wybrane_na_xxix_k

Teks i foto:
Marusz Sosnowski, Rzecznik Koła PZW nr 14 Marki

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 61, generowano: 0,538s)