Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

Prelekcja historyczna dla dzieci ze szkoły „AD ASTRA” w Markach.

Dzieci z prywatnej, podstawowej szkoły Ad Astra na dziedzińcu kościoła parafii św. Izydora – Oracza w Markach wraz z prowadzącym wykłady – Zbigniewem Paciorkiem.

O genezie powstania i początkach budowy najstarszej mareckiej świątyni i parafii pw. Św. Izydora – Oracza. Prelekcja dla dzieci i młodzieży w prywatnej szkole podstawowej Ad Astra.

W ramach realizacji harmonogramu działań dotyczących zadania publicznego pt. „Wycieczka Rowerowa Szlakiem Mareckich Kapliczek” oraz przeprowadzenie wykładów/ prelekcji wśród mareckich placówek oświatowych na temat historii Marek, w dniu 18 listopada 2019 r. w najstarszej w Markach prywatnej placówce oświatowej Ad Astra odbyła się prelekcja na powyższy temat. Spotkanie odbyło się w zabytkowych murach plebanii parafii pw. Św. Izydora Oracza, której budowa postępowała wraz ze wznoszeniem kościoła i została ukończona w 1902 r. Zabytkowa plebania po przeprowadzeniu odpowiednich adaptacji, stała się siedzibą szkoły Ad Astra. Wydarzenie inspirowane było 120 rocznicą budowy kościoła i odprawienia w jej murach pierwszej Mszy św.

Zajęcia składały się z dwóch etapów. Pierwszy przy użyciu środków audiowizualnych przedstawiono najważniejsze wydarzenia z dziejów  parafii i kościoła. Pamiętać bowiem powinniśmy, że kościół, który został wzniesiony w ciągu zaledwie 7 miesięcy w stanie surowym i bez wieży (od dnia 3 maja – i nie była to data przypadkowa – do 10 grudnia 1899 r. – kiedy to odprawiona została pierwsza Msza św.), uzyskał wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Natomiast parafia, która powstała w dniu 20 października 1917 r. nadano jej wezwanie Św. Izydora Oracza – patrona rolników.

Następnie dzieci i ich wychowawcy udali się na dziedziniec tej najstarszej mareckiej  świątyni, gdzie przedstawiłem najważniejsze cechy architektoniczne stylu neogotyku nadwiślańskiego, w którym została zbudowana. Udaliśmy się do pamiątkowej tablicy, wmurowanej od strony zachodniej kościoła, staraniem jej pierwszego proboszcza (rektora) ks. Jakuba Dąbrowskiego.

Podeszliśmy też pod dużych rozmiarów głaz narzutowy, w którym zamontowano strącony w czasie działań II wojny św. pierwszy krzyż z kościelnej wieży, która uległa zniszczeniu.

Bardzo ważne było podkreślenie kontekstu historycznego wydarzeń  i przyczyn budowy świątyni. Zwrócono uwagę, że jej budowa była czynnikiem integrującym ówczesne społeczeństwo Marek, które dzięki budowie fabryki przędzalniczej Braci Briggsów (1883-1885) z sennej podwarszawskiej miejscowości, przeistoczyło się w tętniącą życiem osadę fabryczną. Podkreślono rolę właścicieli fabryki przędzalniczej w budowę i wyposażenie świątyni, mimo, że byli wyznania ewangelicko-augsburskiego.- głównie Johna Briggsa i jego żony Flory Amalii (z domu Granzow). Podkreślono też rolę i znaczenie tej najstarszej placówki religijnej w Markach w kształtowaniu postaw patriotycznych, zachowaniu polskiej mowy, tradycji i kultury.

Na zakończenie spotkania wśród dzieci i młodzieży uczniów Ad Astra, rozlosowano nagrody – prezenty przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta Marki. Prelekcje historyczne, które odbywają się w mareckich placówkach oświatowych finansowane są ze środków Urzędu Miasta Marki.

Autor opisywanej wyżej prelekcji, przygotowuje do publikacji, obszerne kilkuset stronicowe opracowanie dotyczące dziejów kościoła i parafii, które powinno ukazać się w pierwszej połowie 2020 r.

Tekst: Zbigniew Paciorek, regionalista, pasjonat historii, dawniej nauczyciel tego przedmiotu, prezes Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga.

Galeria

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 78, generowano: 0,593s)