Pracowita komisja zdrowia

Za tydzień, w środę 11 czerwca spotyka się, na swoim kolejnym posiedzeniu, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Program posiedzenia ma bogaty. I jak sądzę, interesujący.

Część „merytoryczną” rozpoczyna spotkanie z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych Miasta Marki. Co ma na celu to spotkanie? To się okaże. Ale sądzę, że mowa będzie o zadaniach zakładu i roli jaką ma do spełnienia w utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

Następny punkt, to ocena stanu utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych. To pewnie będzie kolejne zadanie dla Zakładu Usług Komunalnych. Ale i mieszkańcy mają też swoje obowiązki. Ocena ich realizacji, czyli sprawa utrzymania w czystości posesji i chodnika przy posesji, jest tematem kolejnym porządku posiedzenia.

Komisja zajmie się następnie analizą i zaopiniowaniem projektu statutu miasta przygotowanego przez doraźną Komisję Statutową. Ostatni temat – to omówienie stanu realizacji konkursu „Marki w Zieleni”. Oznacza to, że niedługo konkurs zostanie ogłoszony.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 11 czerwca 2008 roku o godzinie 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Krystyna Siennicka
Źródło informacji:
http://bip.marki.pl/pl/bip/rada_miasta/rada_2006_2010/07/01/22

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,534s)