Porządkowanie rejestru nazw geograficznych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przystąpił do porządkowania Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Ogłoszono więc w ubiegłym roku przetarg na pozyskanie nazw miejscowości nie posiadających lokalizacji w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych oraz weryfikację i uzupełnienie nazw obiektów fizjograficznych dla potrzeb Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Źródłami pozyskiwania danych mają być urzędy miast i gmin, sołtysi oraz osoby przez nich wskazane, nadleśnictwa i leśnictwa, ewidencyjna gruntów i budynków.

W związku z tym Urząd Miasta Marki zwrócił się do nas z apelem. Chodzi o zgłaszanie czy też wskazywanie nazw miejscowych (to jest przysiółków, części wsi, części miasta, kolonii, nadleśnictw, leśniczówek, gajówek itp.) i nazw uroczysk.

Zebranie nazw posłużyć może nie tylko celom kartograficznym. Może być świetną okazją do  ocalenia przed zaginięciem wielu nazw przekazywanych już tylko ustnie. A przecież są często jedynym pozostałym świadectwem naszej miejscowej historii.

W szczególności chodzi o nazwy obiektów niezamieszkałych takich jak pola, łąki, lasy, pagórki, miejsca, w których dawniej coś istniało lub się wydarzyło. W rachubę wchodzą nie tylko nazwy obecnie używane, lecz także nazwy znane jedynie najstarszym mieszkańcom i osobom zajmującym się przeszłością Marek.

Zebrane dane mają być publikowane w BIP-ie.

Jak wynika z ogłoszenia, sprawę prowadzi: Hubert Pisarek z  Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pok. nr 30, tel. (022) 781-10-03 wew. 130. Adres poczty elektronicznej – pisarek@marki.pl

Podkładowa mapa Marek – plik do pobrania (5.22 MB)

Źródło informacji – Biuletyn Informacji Publicznej

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,528s)