Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Ponowny przetarg na przebudowę Lisiej

Na oferty wykonawców czekamy do 26 października.

Do dwóch razy sztuka? Mamy taką nadzieję. W środę ponownie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Lisiej (łączy Gen. Zajączka z Wilczą). W poprzednim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta firmy wykonawczej, która znacząco przekraczała kosztorys przedsięwzięcia (oferta 3,3 mln zł, kosztorys niecałe 2,1 mln zł). W takiej sytuacji samorząd zdecydował o unieważnieniu przetargu.

W drugim przetargu nie zmienił się zakres robót. Zadaniem jego zwycięzcy mają być m.in.:

- rozbiórka konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów na odcinku od ulicy Gen. Zajączka do ulicy Wilczej wraz z sięgaczami,

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lisiej i sięgaczach oraz na odcinku ul. Gen. Zajączka,

- przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z inwestycją,

- przebudowa ulicy z kostki wraz z sięgaczami o nawierzchni z betonu asfaltowego na parametrach ciągu pieszo-jezdnego, wraz ze zjazdami i dojściami do posesji,

- przestawienie słupów oświetlenia ulicznego.

Zmieniły się natomiast terminy wykonania robót. W poprzednim przetargu zakładaliśmy etapowanie prac – wykonanie kanalizacji deszczowej do 8 grudnia 2017 r., reszty robót – do 30 lipca. W tym przetargu etapowości już nie ma. Całość robót ma zostać zakończona do 30 lipca.

Na oferty wykonawców ratusz czeka do 26 października. O wyborze wykonawcy zdecydują cena oraz okres gwarancji i rękojmi (minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy).

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 63, generowano: 0,535s)