Pomoc dla niepełnosprawnych kierowców

Informacje dla dysfunkcyjnych kierowców i osób przewożonych na wózkach, o możliwości dofinansowania specjalistycznej adaptacji ich pojazdów oraz informacje dla osób, które chciałyby uczestniczyć w specjalistycznych kursach nauki jazdy kategorii „B”.

Dofinansowanie do adaptacji pojazdów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, informuje wszystkich zainteresowanych, że Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa, we współpracy z PZU SA uzyskało prawo i możliwość świadczenia pomocy finansowej dla osób fizycznych, firm i instytucji chcących dokonać specjalistycznej adaptacji swojego pojazdu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby, które są kierowcami (adaptacja dla kierowcy), jak również te, które wymagają specjalistycznego transportu (adaptacja dla pasażera) będąc pasażerem na wózku.

O dofinansowanie mogą występować również firmy i instytucje, które użytkują pojazd przeznaczony dla potrzeb osób niepełnosprawnych (nauka jazdy, transport osób na wózkach). Podkreślamy jednak, że preferowane będą w pierwszej kolejności osoby fizyczne, ponieważ pomoc jest nakierowana przede wszystkim na podnoszenie mobilności indywidualnej osób z dysfunkcjami. O rozmiarze wsparcia podmiotów decydować będzie wielkość budżetu, jaki organizacja ma do dyspozycji na ten cel.

Kursy nauki jazdy
Zwracamy się z prośbą o informowanie nas o wszystkich chętnych osobach, które chciałyby zgłosić swoje uczestnictwo w kursie nauki jazdy na prawo jazdy kategorii „B”, a są osobami niepełnosprawnymi (różne dysfunkcje, również wady mowy i słuchu). Stowarzyszenie ma zamiar organizować takie szkolenia możliwie blisko miejsca zamieszkania potencjalnych chętnych.

Informacje dodatkowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,535s)