Podziel się pomysłem

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych. Tematem przewodnim jest oczywiście rewitalizacja naszego miasta.

Tym razem zapraszamy na spotkanie mieszkańców, przedsiębiorców oraz osoby pracujące na podobszarach rewitalizacji. Będą to warsztaty projektowe (delibrative mapping), podczas których będzie można przedstawić własne pomysły na realizację zadań rewitalizacyjnych. Co więcej, będzie to okazja do tego, by wskazać konkretne miejsca, gdzie – zdaniem uczestników – powinny być wprowadzane zmiany. W Centrum Aktywności Fabryczna 3 zostanie ustawionych pięć stolików – na każdym z nich będzie znajdowała się mapa jednego podobszaru rewitalizacji. Uczestnicy spotkania  będą mieć do dyspozycji symbole różnych wzorów infrastruktury terenowej np. przystanku, chodnika, drogi rowerowej, placu zabaw. Przy każdym stoliku zasiądzie z mieszkańcami ekspert, razem z którym uczestnicy dokonają próby lokalizacji tych przedsięwzięć na mapie. Te wskazówki uczestników mogą okazać się bardzo pomocne przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia (sobota) w godz. 12.30-15.30. Zapraszamy na Fabryczną 3!

Podobszary rewitalizacji:

1.  KOMPLEKS URBANISTYCZY OSIEDLA ROBOTNICZEGO BRACI BRIGGSÓW

Obszar położony jest przy al. Marszałka J. Piłsudskiego, która dzieli go na dwie części: zachodnią (05-08) oraz wschodnią (05-03). Na obszarze zlokalizowany jest zespół budowlany osiedla robotniczego powstały w latach 1883-95.

2.  URZĄD MIASTA MARKI

Obszar położony w sąsiedztwie Urzędu Miasta Marki, po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego oraz w ciągu ul. Bandurskiego (do nr 18). Północną granicę obszaru wyznacza ul. Rejtana i Skwer Żołnierzy Wyklętych.

3.  MAŁACHOWSKIEGO

Obszar położony po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.

4.  WSPÓLNA

Obszar położony po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.

5.  GRUNWALDZKA

Obszar obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej u zbiegu ul. Grunwaldzkiej oraz al. Marszałka J. Piłsudskiego.

 

Galeria

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 64, generowano: 0,564s)