Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

OTWARCIE WYSTAWY „ŚLADAMI CYRYLA I METODEGO – OD MORAW DO CHORWACJI”

Marecki Ośrodek Kultury. niedziela, 21.09.2014, godzina 17:00

W GALERII MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
OTWARCIE WYSTAWY „ŚLADAMI CYRYLA I METODEGO – OD MORAW DO CHORWACJI”
przygotowanej przez Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce pod dyrekcją BOJANA BARKETY oraz wykład multimedialny MARKA ZALEWSKIEGO pod tym samym tytułem.

Patronat honorowy: Jej Ekscelencja ANDREA BEKIĆ – Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce oraz JANUSZ WERCZYŃSKI – Burmistrz Miasta Marki.

Komisarz wystawy: LUIZA WOJCIECHOWSKA-KONOPKA.

Wystawa składa się z 29 plansz (12 x 80 cm) oraz 20 ikon malowanychh przez grupę osób zrzeszonych w Drodze Ikony prowadzonej przez księdza Jacka Wróbla SJ.

Rozpoczęta 1150 lat temu misja Cyryla i Metodego na Morawach oraz stworzony na jej potrzeby alfabet – głagolica i liturgia upowszechniły się wśród Słowian. Na początku IX wieku chrześcijaństwo przyjęły zamieszkujące wybrzeże adriatyckie plemiona Chorwatów, wchodząc tym samym w krąg cywilizacji europejskiej. Decydujące znaczenie dla kształtowania młodego państwa i jego rozwoju kulturowego miało oddziaływanie Bizancjum i łacińskiego Zachodu. Wpływy te znalazły odbicie w dwóch funkcjonujących obrządkach liturgicznych – łacińskim i starocerkiewno-słowiańskim. Głagolica oraz obrządek słowiański, będące świadectwem dzieła Cyryla i Metodego, stały się wyrazem tożsamości narodowej Chorwatów i przetrwały w tamtejszym Kościele rzymskokatolickim do czasów współczesnych. Rocznica jubileuszu misji Cyryla i Metodego i wejście Chorwacji do Wspólnoty Europejskiej jest okazją do przypomnienia dziedzictwa świętych braci, które przetrwało w Chorwacji i Czechach, ale także w Polsce.

Bojan Barket
Dyrektor
Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji w Polsce

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 54, generowano: 0,544s)