Okno na świat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Okno na świat”. Skierowany on jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołomińskiego.
W ramach przedsięwzięcia będą organizowane miedzy innymi:

  • warsztaty treningu interpersonalnego,
  • plenerowe warsztaty malarskie,
  • warsztaty samodzielności,
  • kursy komputerowe dla niewidomych.

Możliwe jest także podjecie innych działań wsparcia dla uczestników projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie na ten projekt w wysokości 1 041 815,00 zł z Unii Europejskiej. Wkład własny powiatu wynosi 109 391,00 zł. Kwota ta stanowi 10,5 % wartości całego projektu.

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać:

  • telefonicznie (022) 776 44 95
  • za pomocą e-maila pcpr@powiat-wolominski.pl
  • osobiście – ul. Legionów 78, Wołomin.

Więcej informacji na stronie:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1434

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,528s)