Ekspres Marecki

Redaktor Naczelny:
Jacek Orych

ul. Cisowa 4A, 05-270 Marki
gazeta@ekspresmarecki.pl
601-861-021

Grupa Marki 2020

Stowarzyszenia Grupa Marki 2020
05-270 Marki; ul. Andersa 2

grupa@marki2020.pl
601 861 021

Odwołania w sprawie zapisów przetargu na budowę obwodnicy

Budowa obwodnicy to duże zamówienie, więc kontrowersji na pewno nie będzie brakowało. Tym razem trzy grosze wtrącają firmy budowlane.

Zastrzeżenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają spółki z grupy Budimex/Ferrovial. Do Krajowej Izby Odwoławczej  (KIO) złożyły odwołania, w których zarzucają drogowcom naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych i wnoszą o modyfikację zapisów specyfikacji.

„Wobec wadliwego opisu zamówienia odwołujący nie może w sposób racjonalny i poprawny przygotować oferty, gdyż m.in. nie może antycypować całkowicie hipotetycznych i niemożliwych do oszacowania okoliczności” ? czytamy w jednym z odwołań.

Jednym z zarzutów jest niemożliwość dotrzymania terminów (tzw. kamieni milowych) wyznaczonych przez GDDKiA. Potencjalni wykonawcy żądają ich wydłużenia. Podkreślają też nieprecyzyjność i niejednoznaczność zapisów specyfikacji oraz brak przyjęcia przez drogowców odpowiedzialności za przekazane przez nich dokumenty, będące podstawą do projektowania naszej trasy.

O efektach rozprawy w KIO będziemy na bieżąco informować. Pragniemy zaznaczyć, że  praktyka składania odwołań na tym etapie nie jest niczym nowym, czy też szczególnym. Trzeba liczyć na szybki wyrok KIO, który powinien rozstrzygnąć prawne wątpliwości.

O sprawie pisze również portal Gazeta.pl.

Grupa Marki 2020

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 48, generowano: 0,529s)