Grupa Marki 2020

Stowarzyszenia Grupa Marki 2020
05-270 Marki; ul. Andersa 2

grupa@marki2020.pl
601 861 021

Odwołania od przetargu na obwodnicę oddalone

Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję w sprawie odwołań, które złożyły spółki z grupy Budimex/Ferrovial. Chodziło o zapisy przetargu (specyfikację istotnych warunków zamówienia) na budowę naszej obwodnicy. Firmy zarzucały drogowcom naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych i wnosiły o modyfikację zapisów specyfikacji. Twierdziły, że przy takich zapisach specyfikacji przetargowej nie są w stanie racjonalnie i poprawnie przygotować ofert oraz ich wycenić.

Jak się dowiedzieliśmy, w piątek izba oddaliła odwołania spółek z grupy Ferrovial/Budimex. Przypomnijmy – w tym miesiącu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powinny wpłynąć oferty firm, zainteresowanych budową obwodnicy Marek.

Grupa Marki 2020

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 53, generowano: 0,522s)