Obchody 84 rocznicy odzyskania Niepodległości

W 84 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Kościele św. Izydora odbyła się uroczysta msza Święta celebrowana przez Księdza Proboszcza Parafii Mareckiej. Niepodległościową mszę uświetniły swą obecnością licznie przybyłe poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po zakończeniu ceremonii religijnej w Mareckim Kościele odbył się koncert pieśni patriotycznych.

Następnie Obchody 11 listopada przeniosły się na cmentarz parafialny na którym znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy broniących ojczyzny przed bolszewikami w lipcu 1920 roku. Przybyli goście wśród których nie zabrakło władz naszego miasta , złożyli kwiaty na pomniku wyrażając hołd bohaterom „sierpniowego przełomu”.

Na zakończenie w Miejskim Ośrodku Kultury , który był głównym animatorem obchodów rocznicowych przygotowano poczęstunek dla zaproszonych gości.

Na spotkaniu w MOK przemawiał p. Sergiusz Hornowski – ur. 22 czerwca 1914 roku w Tbilisi; po ukończeniu Szkoły Podchorążych Sanitarnych w wojskowej służbie zdrowia: m.in. lekarz Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej płk. (gen.Stefana Grota-Roweckiego). W trakcie Kampanii Wrześniowej ranny. Od listopada 1939 roku – kierownik ośrodka zdrowia w Markach. Od 1 marca 1940 roku w Związku Walki Zbrojnej (poprzednik AK). Od początku 1940 do sierpnia 1941 roku d-ca rejonu II Marki w stopniu porucznika – pseudonim „Adam” – następnie szef sekcji sanitarnej. W bitwie wojsk sowieckich pod Radzyminem organizator szpitala polowego dla rannych czerwonoarmistów. Po powstaniu warszawskim, 6 listopada 1944 aresztowany przez NKWD (mimo protestów działaczy PPR i obsady posterunku MO). Przebywał w Borowicze Uprawlienie-zarząd łagrów nr 270; na Wyżynie Wołdajskiej nad rz. Mstą. Obł. Nowogorod w połowie drogi z Moskwy do St. Petersburga. W skład uprawlienia nr 270 wchodziły obozy, których nazwy pozostały po przebywających tam wcześniej Niemcach.

Na następnej stronie zdjęcia uroczystości przy mogile bohaterów 1920 roku na cmentarzu w Markach – współczesne i przedwojenne.

Sylwia Kwas i Piotr Matusiak

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 70, generowano: 0,550s)