Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

O dziejach Marek na wykładach w MOK-u. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie „MARKI-PUSTELNIK-STRUGA” zaprasza na cykl wykładów, prelekcji poświęconych dziejom naszego miasta.

Spotkania z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego będą się odbywały w Mareckim Ośrodku Kultury raz w miesiącu, we czwartek o godz. 17.00. Pierwszą z tych prelekcji na temat najstarszych dziejów Marek w dniu 22 lutego, poprowadzi prezes Stowarzyszenia, z wykształcenia archeolog i badacz lokalnej historii, Zbigniew Paciorek.

Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom przybliżymy mieszkańcom Marek przeszłość naszej miejscowości, a może u niektórych rozpalimy zamiłowania badawcze dziejami naszego miasta. Na prelekcjach mile widziani będą markowiacy – i nie tylko – w każdym przedziale wiekowym.

Zapraszamy do współpracy lokalnych badaczy mareckich dziejów: Marka Borkowskiego, Mariana Ryszarda Sawickiego, Antoniego Widomskiego, może i innych, którzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą o Markach.

Wierzymy, że te spotkania przyczynią się do uczczenia i uświetnienia rocznicowych obchodów związanych ze 100-leciem odzyskania  niepodległości przez Polskę.

Przedstawiamy proponowaną tematykę wykładów.

 1. I.     Środowisko i najstarsze dzieje Marek. Archeologia
 • Położenie geograficzne i  środowisko naturalne.
 • Archeologia Marek
 • Drogi i szlaki handlowe przechodzące przez Marki.
 1. II.     Najstarsze źródła pisane oraz kartograficzne
 • Źródła pochodzące z XVI i XVII w.
 • Źródła XVIII wieczne i późniejsze.
 • Najstarszy spis mieszkańców.
 1. III.     Marki w końcu XIX w.
 • Zanim powstała fabryka
 • Powstanie fabryki przędzalniczej.
 • Rola i znaczenie rodziny Briggsów i Whitheadów w rozwoju cywilizacyjnym Marek.
 1. IV.     Budowa najstarszej mareckiej świątyni
 • Dlaczego zbudowano kościół ?
 • Przebieg budowy
 • Pierwsza msza św. i poświęcenie kościoła
 1. V.      Marki w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)
 • Mniejszości narodowe – Żydzi, Niemcy.
 • Kultura, edukacja, sport.
 • Rok 1920
 • Zakłady produkcyjne i cegielnie.
 • Marki zagłębiem cegielnianym.
 • Reformy administracyjne.
 1. VI.     Okupacja niemiecka (1939-1944).
 • Wrzesień 1939
 • Organizacje ruchu oporu
 • Martyrologia mieszkańców
 • „Wyzwolenie Marek”
 1. VII.     Marki w czasach PRL (1944-1989).
 • Nowa rzeczywistość społeczna i polityczna
 • Społeczeństwo Marek po II Wojnie Światowej
 • Życie polityczne
 • Kultura i życie codzienne
 • Opozycja, NSZZ „Solidarność” i wprowadzenie Stanu Wojennego.

Zostały w pamięci

 1. VIII.     Marecka Kolej Dojazdowa
 2. IX.     Ochotnicza Straż Pożarna
 3. X.     Marecka Karczma
 4. XI.     Marki po 1989 r.
O archeologii Marek możemy usłyszeć oglądając film pt. „Regiony z historią wczoraj i dziś” cz. 1. KLIKNIJ TUTAJ

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 64, generowano: 0,577s)