Marcovia

MTS Marcovia 2000

ul. Wspólna 12,
22 781-12-84

Nowe władze MTS Marcovia 2000

Chciałbym poinformować wszystkich sympatyków Mareckiego Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000, że w dniu 9 stycznia 2008 r., podczas Walnego Zebrania członków Towarzystwa, dokonano wyboru nowych jego władz.

Wybrany Zarząd Towarzystwa ukonstytuował się w następujący sposób:
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc - Prezes Towarzystwa
Grzegorz Miechowicz – Wiceprezes Towarzystwa
Dariusz Frelek – Sekretarz
Sebastian Ryński – Skarbnik
Marek Zieliński – Członek.

Na Zebraniu dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Serdecznie gratuluję wyboru wszystkim członkom nowych władz Towarzystwa.

Jednocześnie w imieniu ustępującego Zarządu, jak i swoim własnym, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za czteroletnią współpracę władzom Miasta Marki, na czele z Burmistrzem Panem Januszem Werczyńskim, wszystkim pracownikom i współpracownikom naszego Towarzystwa, jego członkom, trenerom, zawodniczkom i zawodnikom, kibicom i sympatykom oraz tym, którzy wspierali nasze działania.
Jestem przekonany, że nowo wybrane władze Towarzystwa, będą kontynuowały tradycję Towarzystwa i działały w kierunku krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród wszystkich mieszkańców naszego miasta, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Prezes ustępującego Zarządu – Jacek Zalewski.

p.s. w załaczeniu przesyłam również do zapoznania sprawozdanie z dzialalnosci ustępującego zarządu Towarzystwa.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 50, generowano: 0,542s)