Nikt nie złożył oferty

Nikt nie złożył oferty na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia ulic w Markach. Postępowanie unieważniono.

Komunikat opublikowany w BIP-ie brzmi następująco:

Urząd Miasta Marki – Wydział Zarządu Dróg, informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie na podst. art. 93 ust. 1pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. W niniejszym postępowania nie została złożona żadna oferta, stąd też brak Wykonawcy uniemożliwia Zamawiającemu zakończenie postępowania podpisaniem ważnej umowy.

Więcej informacji o przetargu:
http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2009/04

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 49, generowano: 0,518s)