Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, …

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłosiło konkurs na plakat o temacie „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Wołomińskiego. Mogą brać w nim udział uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Termin dostarczenia prac w etapie gminnym ?30.04.2009 roku. Nauczyciele dostarczają najlepsze prace dzieci w ilości nieprzekraczającej 20 sztuk na szkołę do urzędu gminy odpowiedniego dla szkoły/przedszkola.

Spośród prac dostarczonych do gmin, koordynatorzy gminni wybierają 20 najlepszych i przekazują je do etapu powiatowego.

Prace z urzędów gmin powinny być przekazane przez koordynatorów gminnych do etapu powiatowego do Starostwa Powiatowego w Wołominie – Wydział Ochrony Środowiska, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pok. nr 7, do dnia 10 maja 2009 roku.

Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:

  • szkoła podstawowa, klasy 1-3
  • szkoła podstawowa, klasy 4-6
  • gimnazja
  • szkoły ponad gimnazjalne

Najciekawsze prace mogą zostać wykorzystane do edukacji ekologicznej na terenie powiatu ( wystawy, kalendarze, bilbordy, tablice ostrzegawcze, logo akcji, projekty graficzne nadruków na koszulki ).

Więcej informacji na stronie Powiatu Wołomińskiego
http://www.powiat-wolominski.pl

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 73, generowano: 0,552s)