Nie ma chętnych ?

j0422961.jpgBurmistrz ogłosił drugi, kolejny już, konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Marki.
Poprzedni konkurs, ogłoszony 5 grudnia 2007 roku zakończył się bez wskazania kandydata na to stanowisko. Komisja ogłosiła, że żaden z kandydatów nie posiadał praktyki dającej gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

Drugi konkurs ogłoszony został 25 stycznia 2008 roku.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty pozostały bez zmian:

  • wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
  • znajomość zagadnień w zakresie danego stanowiska, poparta listem motywacyjnym,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych,
  • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Szczegółowe wymagania w stosunku do kandydatów zawarte są w załączniku do zarządzenia burmistrza.
Określone zostały wymagania w stosunku do kandydatów oraz zakres zadań do realizacji na tym stanowisku.
W załączniku znajduje się także szczegółowy spis dokumentów jakie powinny znaleźć się w ofercie kandydata do pracy.
Termin składania wymaganych dokumentów – do dnia 11 lutego 2008 roku

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2008/01/004

Ogłoszenie o wyniku pierwszego konkursu znajdziemy pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2007/01/84

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,531s)