Nasza dzielna Ciuchcia

„Komisariat Rządu na m.st. Warszawę podaje do wiadomości, że z dniem 3 września r. b. w godzinach rannych będą uruchomione na wszystkich kolejach dojazdowych wąskotorowych specjalne składy pociągów dla osób, które zamierzają wraz z rodzinami (kobiety nieletnie, dzieci) wyjechać w okolice podwarszawskie…

….Ponieważ osiedla o małym nasileniu ludności, a więc na prowincji, niewątpliwie nie będą zagrożone nalotami, dla osób nie związanych z warsztatami pracy w stolicy wzgl. nie przygotowanych do obrony biernej, wyjazd jest wskazany.
Bilety sprzedawane będą zarówno w dn. odjazdu transportów na te dnie, jak i na transporty w dni następne.
Kolej Marecka uruchamia 14 pociągów do Radzymina i stacji pośrednich. 1) Słupno, 2) Struga, 3) Cegielnia.
Dziennie będzie odchodziło 14 pociągów: pierwszy o godz. 6.20, ostatni o godz. 21-ej.
Odjazd z Pragi z ul. Stalowej i z Targówka.” *

1939-09-02_Kurjer-Czerwony

1939-09-02_Kurjer-Czerwony_Marki

* Wieczór Warszawski nr 248 z dnia 2 września 1939 roku.

Antoni Widomski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,580s)