Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Nabór kandydatów do prac w komisjach konkursowych

ngo Urząd Miasta Marki ogłasza nabór kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych miasta Marki. Wniosek o wpisanie swojego przedstawiciela na listę mogą złożyć organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Marki.

Na podstawie § 10 Programu współpracy miasta Marki w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/117/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Marki w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Urząd Miasta Marki ogłasza nabór kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym do komunikatu formularzu.

Zgłoszenie musi zawierać:
wypełniony wniosek o wpisanie na listę;
zgodę osoby typowanej na wpisanie na listę;
zgodę zgłaszanej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

Nabór na listę prowadzony jest w sposób ciągły począwszy od dnia 8 grudnia 2011 roku

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres:

Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki z dopiskiem „Zgłoszenie na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych” lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki (pokój nr 6).

Do pracy w komisjach konkursowych Burmistrz Miasta Marki wyznacza z listy dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy


Wydział Spraw Społecznych UM Marki

Miasto Marki |

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 45, generowano: 0,522s)