Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Mieszkam, wymagam, dlatego też dokładam

Rozpoczęła się dystrybucja decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości przez pracowników Urzędu Miasta Marki. Razem z decyzjami mieszkańcy otrzymają również zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3, za pomocą którego można w łatwy sposób zaktualizować swoje miejsce zamieszkania w urzędzie skarbowym.

Każda osoba, która w swoim zeznaniu podatkowym wskaże Marki jako miejsce zamieszkania to ok. 1000 złotych dla budżetu miasta. Szacujemy, że w Markach mieszka ok. 10 tysięcy osób, które nie zaktualizowały swojego miejsca zamieszkania i nie rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Miasto traci przez to 10 milionów złotych rocznie.

10 milionów złotych to koszt: modernizacji ok. 10 km dróg, budowy 50 nowoczesnych placów zabaw wraz z siłownią plenerową, instalacji 1200 latarni, rocznego utrzymania 950 dzieci w przedszkolu, czy budowy hali sportowej.

By zaktualizować miejsce rozliczania podatku nie trzeba zmieniać meldunku, wymieniać dowodu osobistego, czy prawa jazdy. Wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 i wysłać go w załączonej kopercie do Urzędu Skarbowego w Wołominie lub złożyć razem z formularzem PIT. Zaklejone koperty z wypełnionym formularzem ZAP-3 można również składać w Urzędzie Miasta Marki w pokoju nr 11. Na odwrocie koperty należy wskazać nadawcę. Zostaną one dostarczone do Urzędu Skarbowego w Wołominie za pośrednictwem tutejszego urzędu.

Rozlicz do końca kwietnia swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Pieniądze z podatku wrócą do mareckiego budżetu.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 46, generowano: 0,522s)