Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Miasto sfinansuje koszty sterylizacji i kastracji

23 kwietnia rozpocznie się program darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających właścicieli.

Gmina Miasto Marki rozpocznie program „Akcja Sterylizacja” darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających właścicieli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Miasto Marki.
Projekt w 100% finansuje koszty sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa).
Mieszkaniec Gminy Miasto Marki może ubiegać się o sfinansowanie sterylizacji lub kastracji jednego psa lub jednego kota oraz znakowania maksymalnie trzech psów lub trzech kotów w ciągu roku (dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek).
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

  1. złożenie wniosku w kancelarii Urzędu Miasta Marki w pokoju nr 13;
  2. wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą chipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych).

Celem programu jest:
- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
- ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,
- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.


WAŻNE:

Gmina Miasto Marki nie pokrywa kosztów wykonania dodatkowych badań, nie ponosi kosztów wykonania dodatkowych zabiegów lub usług.
Gmina Miasto Marki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze, itp.).
Zabiegi wykonywane będą w przychodni weterynaryjnej:
Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński
ul. Chrobrego 2
05-200 Wołomin


Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z:
- Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 r.  dostępny plik pdf
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Marki nr 0050.060.2019 z dnia 19.04.2019 r. – dostępny plik pdf

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,538s)