Marki w pierwszej strefie? ZTM chce 2 mln zł

rzeWładze Marek walczą o pierwszą strefę biletową.- Ale ZTM?podniósł dopłatę z 1 do 2,2 mln zł  – oburzają się
Na spe­cjal­nej se­sji rad­ni Ma­rek za­ape­lo­wa­li wczo­raj o przy­łą­cze­nie do pierw­szej stre­fy bi­le­to­wej. Wte­dy miesz­kań­cy Ma­rek nie pła­ci­li­by za bi­let 90-dnio­wy 370, tyl­ko 220 zł. Wnio­sek po­par­li jed­no­gło­śnie rad­ni ze wszyst­kich klu­bów.

Więcej w dzisiejszym warszawskim dodatku do Rzeczpospolitej

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,559s)