Dawna Architektura Marek – II edycja konkursu fotografii amatorskiej – nowy terminarz

plakat_kol_tTowarzystwo Przyjaciół Marek wraz z Portalem Społeczności Marek – marki.net.pl oraz Mareckim Ośrodkiem Kultury i Szkołami mareckimi już po raz drugi zaprasza serdecznie wszystkich do wzięcia udziału w otwartym konkursie fotografii amatorskiej pod patronatem Burmistrza Miasta Marki -  „MARKI W OBIEKTYWIE – DAWNA ARCHITEKTURA MAREK”. Poniżej znajduje się pełny regulamin konkursu.

UWAGA
Z uwagi na małe zainteresowanie konkursem w wakacje, przesunęliśmy termin nadsyłania prac na dzień 31 października 2010.

Regulamin

II konkurs fotografii amatorskiej
MARKI W OBIEKTYWIE
DAWNA ARCHITEKTURA MAREK

Organizator konkursu:

Towarzystwo Przyjaciół Marek oraz Portal Społeczności Marek – marki.net.pl – przy współpracy ze Szkołami mareckimi oraz Mareckim Ośrodkiem Kultury i portalem mojpowiat.pl. Patronat: Burmistrz Miasta Marki.

Celem konkursu jest:

- Zachęcanie społeczności mareckiej, szczególnie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, zmobilizowanie do świadomego obserwowania i utrwalania otaczającej ich rzeczywistości oraz wyostrzanie zmysłu obserwacji, plastycznego myślenia, a co za tym idzie rozwoju osobistego uczestników.
-  uwrażliwienie markowian na urok i niepowtarzalność ich rodzinnego miasta oraz jego okolic: urodę miasta i terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem dawnej mareckiej zabudowy i interesujących szczegółów architektonicznych.
-  integracja młodszej i starszej społeczności mareckiej, wspólna wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych wśród fotografów-amatorów w każdym wieku – realizowane za pomocą dyskusji internetowych oraz wzajemnego komentowania nadesłanych prac.

Wymagania konkursowe:

- Temat nadsyłanych prac musi być zgodny z tematem konkursu: „DAWNA ARCHITEKTURA MAREK„.
Zdjęcia nie muszą być zrobione w tym roku – jeżeli macie w swoich archiwach ciekawe ujęcia mareckiej architektury własnego autorstwa – zapraszamy do udziału!
- Interpretacja tematu zależy od uczestników,  jednakże organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zdjęć o treściach uznawanych za kontrowersyjne lub obraźliwe. Oceniane będą jedynie pojedyncze zdjęcia (nie przyjmujemy cyklów reportażowych).
- Każdy uczestnik może zgłosić maksimum 3 prace w formacie JPG o wymiarze minimum 1500 x 1000 pikseli i wadze pliku nie przekraczającej 5 MB. Każdy plik powinien być przygotowany do wykonania odbitek i prezentacji na wystawie pokonkursowej w Mareckim Ośrodku Kultury. Pliki powinny mieć nadany tytuł: małymi literami i bez użycia polskich znaków.
Do zdjęć dołączony musi być tekstowy plik zgłoszeniowy zawierający pełne dane autora: imię, nazwisko, wiek (klasa i szkoła – jeżeli dotyczy to uczestnika), adres zamieszkania, telefon, adres mailowy oraz listę plików zgłoszonych do konkursu zawierającą tytuły zdjęć, opis przedstawionych obiektów wraz z ich adresem.
- Plik zgłoszeniowy musi zawierać także klauzulę zezwalającą na ich publikację organizatorom konkursu w galerii konkursowej na portalu marki.net.pl oraz późniejsze wykorzystanie fotografii przez Towarzystwo Przyjaciół Marek do celów statutowych przy współpracy z portalem marki.net.pl.
- Wszystkie pliki prosimy wysyłać na adres: konkurs@marki.net.pl.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu fotografii amatorskiej „MARKI W OBIEKTYWIE – DAWNA ARCHITEKTURA MAREK” może zostać każda osoba powiązana z Markami miejscem urodzenia, zamieszkania, nauki lub pracy.
Uczestnicy podzieleni będą na 3 kategorie wiekowe:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy 0-6)
- uczniowie gimnazjów i szkół średnich
- kategoria open – uczestnicy od lat 18 do lat – 100.

Terminarz:

– 31 października 2010termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny na adres mailowy: konkurs@marki.net.pl. Prace nadesłane w późniejszym terminie mogą zostać nie uwzględnione przez komisję oceniającą.

- 10 listopada 2010 – Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej. Wszyscy uczestnicy zostaną także powiadomieni o terminie uroczystego finału notką umieszczoną na portalu marki.net.pl oraz droga mailową.

Przebieg konkursu:

Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w galerii na portalu marki.net.pl a następnie poddane ocenie dwutorowo:

1. zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych wyłoni komisja oceniająca, w skład której wchodzić będą osoby z wykształceniem fotograficznym, plastycznym oraz przedstawiciele organizatorów – Towarzystwa Przyjaciół Marek i Portalu Społeczności Marek.

2. nagrodę specjalną otrzyma praca wskazana poprzez głosowanie internautów po opublikowaniu prac w galerii konkursowej na portalu marki.net.pl

3. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się ekspozycja prac, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz dyplomów z podziękowaniami dla wszystkich uczestników konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

plakat_kol

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,560s)