Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Marki rozwiązań

Jak sobie radzić z różnymi rodzajami przemocy i uzależnień? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy mareckiej konferencji.

4 grudnia 2019 r. w Mareckim Centrum Edukacyjno-Relreacyjnym odbyła się konferencja „Marki rozwiązań. Skuteczność samorządu w profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bariery i wyzwania”.  Organizatorem wydarzenia było nasze miasto  i Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, patronatu udzieliła również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Społeczna oraz Fundacja UNA. Partnerem spotkania i współorganizatorem konferencji była Fundacja ART.

Prowadząca pierwszą część konferencji dziennikarka -  Agnieszka Gozdyra zauważyła, że hasło spotkania „Marki rozwiązań” ma zachęcać kolejne samorządy nie tylko do edukacji w profilaktyce, ale też do podążania za pomysłem tworzenia nowoczesnych i wielofunkcyjnych ekologiczne budynków. Gospodyni spotkania podkreśliła wartość miejsca, w którym odbywała się konferencja, przedstawiając Marki jako wzór do naśladowania w kwestii budownictwa pasywnego.

Konferencję rozpoczął Jacek Orych, burmistrz Marek, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Głos zabrała także Magdalena Rogalska-Kusarek, dyrektor OPS Marki wprowadzając uczestników w problematykę spotkania.

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał Piotr Oniszk pełniący obowiązki Kierownika Biura Edukacji Społecznej w Wydziale Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać ekspertów z branży zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i profilaktyką uzależnień. Obecność specjalistów wpłynęła na wysoki poziom programu merytorycznego konferencji oraz spowodowała duże zainteresowanie wśród uczestników.  Wykładem inauguracyjnym „Budowanie szczęśliwej i bezpiecznej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń” sędzia Anna Maria Wesołowska uwrażliwiała na profilaktykę w zakresie opieki i wychowania oraz zwracała uwagę na trudność w wychowaniu pozbawionym przemocowych zachowań i komunikatów. W imieniu Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wystąpiła Pani Magdalena Kuruś – dyrektor z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Zaprezentowała dane statystyczne, założenia konwencji stambulskiej i plany RPO w kwestiach przeciwdziałania przemocy i wszelkim przejawom dyskryminacji. Adam Nyk, który na co dzień kieruje Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie i na co dzień spotyka się z cierpieniem osób uwikłanych w nałogi oraz wspiera ich w dążeniu do trzeźwości w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, wprowadził uczestników w  świat nastolatków, wskazując na zagrożenia eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi oraz na konieczność uczestnictwa rodziców w życiu dzieci i bycia uważnym na ich potrzeby.

Niecodziennym zdarzeniem podczas konferencji była rozmowa dziennikarki Agnieszki Gozdyry z Moniką Wieją-Baczyńską i Robertem Ziębińskim. Zaproszeni goście opowiadali o swoich doświadczeniach, w których byli w rolach ofiary przemocy w rodzinie i ofiary nałogu. Obecni na sali uczestnicy mieli możliwość zestawienia swoich doświadczeń i opinii z realnymi przeżyciami osób, którym zwykli na co dzień pomagać. Monika Wieja Baczyńska kilkukrotnie powtórzyła, że dla osób doznających przemocy najważniejsza jest empatia i zrozumienie ze strony służb.

Drugą część konferencji poprowadziła z charakterystycznym dla siebie kunsztem dziennikarka – Agata Młynarska. Podczas kolejnych wystąpień prelegentów podjęty został również temat nie alimentacji jako przejawie formy przemocy ekonomicznej. Robert Damski – komornik, laureat wyróżnienia „Biała Wstążka” w kategorii Wymiar Sprawiedliwości i członek zespołu ds. alimentów przy biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, wprowadził uczestników w meandry swojej pracy ubolewając nad losem polskich dzieci, których rodzice nie wywiązują się z obowiązków  ich utrzymania.  Nie zabrakło też głosu przedstawiciela policji. Mariusz Pawlak – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej w Wołominie – przedstawił wykład nt. interwencji służb policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny, do którego zaproszono Annę Marię Wesołowską, Magdalenę Rogalską-Kusarek, Roberta Damskiego, Roberta Smyczyńskiego z Fundacji UNA, Adama Nyka i Andrzeja Oleksiaka – Komendanta Komisariatu Policji w Markach. Podczas panelu próbowano określić, jakie rozwiązania mogą ponieść skuteczność samorządu zarówno w profilaktyce uzależnień jak i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

OPS w Markach

Galeria

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,569s)