Marki oddane w dzierżawę

Dzierżawcą został poseł Wojciech Szamocki. Okres dzierżawy określono na 50 lat. Sejm wydał zgodę i decyzję o dzierżawie zatwierdził.

Zdarzyło się to ponad 240 lat temu za panowania Stanisława Augusta. Decyzję podjął Sejm Extraordynaryjny Warszawski w 1775 roku.

Źródło: Volumina legum, Tom VIII, Petersburg 1860, s. 137
Antoni Widomski
Pro Memoria

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 68, generowano: 0,577s)