Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

Marecki konkurs muzyki instrumentalnej – edycja 2015

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Marek do udziału w corocznie organizowanym przez naszą instytucję konkursie muzycznym.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach wiekowych (z wyjątkiem uczniów szkół muzycznych)
1. I-III klasa szkoły podstawowej
2. IV-VI klasa szkoły podstawowej
3. uczniowie szkół ponadpodstawowych

ETAPY KONKURSU
W piątek 10 kwietnia 2015 roku o godz. 17.00 w Mareckim Ośrodku Kultury odbędzie się przesłuchanie zgłoszonych na konkurs uczestników (o kolejności występu zadecyduje losowanie w poszczególnych kategoriach wiekowych 1-3). Oceny uczestników dokona powołane przez dyrektora MOK w Markach, profesjonalne jury, uwzględniające następujące kryteria: umiejętności instrumentalne, repertuar, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Tego dnia, po krótkiej przerwie, odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

Więcej informacji na www.mokmarki.pl

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,547s)