Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie?

W związku z licznymi skargami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi treści przekazywanych w czasie zajęć w szkole przez grupy edukatorów seksualnych PONTON (młodzieżowe grupy gender), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania sympozjum, które będzie poświęcone tej problematyce.

Deprawacyjna, oparta o manipulacje działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy te wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia.

Jednym z zasadniczych argumentów edukatorów seksualnych jest podawanie informacji, iż osoby wierzące, a przede wszystkim hierarchia Kościoła jest przeciwko edukacji seksualnej. Z całą pewnością jest przeciwko takim formom, jakie proponują.

Wychowanie ku integracji ludzkiej seksualności w służbie miłości jest bardzo ważne. Każdy rodzic, nauczyciel i wychowawca powinien postawić sobie pytanie: Co jako osoba odpowiedzialna za wychowanie młodego pokolenia robię w tym zakresie?

Takim forum wymiany myśli będzie konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy młodych, Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców

Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie?

Jak kształtować prawidłowe, wolne od uzależnień
postawy wobec seksualności człowieka?

Konferencja dla ludzi młodych, rodziców, nauczycieli, wychowawców

8 czerwca 2013 roku, godz. 9.30-20.00

Aula Schumana
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3

W imieniu organizatorów:
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Jednym z organizatorów Konferencji jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej

Więcej szczegółów na plakacie oraz na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej: http://www.diecezja.waw.pl/3000

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 45, generowano: 0,510s)