Kurs techniczny zakończony

Wczoraj o godzinie 9:00 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie rozpoczął się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP jednostek systemowych powiatu wołomińskiego, którego zajęcia w części teoretycznej i praktycznej odbywały się na terenie naszej jednostki.

Tradycyjnie egzamin składał się z dwóch części – teoretycznej, gdzie podczas testu pisemnego kursanci musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu ratownictwa technicznego i zasad BHP, oraz praktycznej w czasie, której mogli pochwalić się nabytymi umiejętnościami w realnym działaniu. Część praktyczna składała się również z dwóch części, z których pierwsza dotyczyła omówienia budowy i zasad obsługi narzędzi hydraulicznych wykorzystywanych w ratownictwie technicznym, natomiast część druga zawierała elementy realnego działania w przypadku zdarzenia drogowego. W tej części egzaminowani, działając w zastępach musieli odpowiednio zorganizować akcję ratunkową z praktycznym wykorzystaniem sprzętu, zgodnie z przedstawionym im przez egzaminatora założeniem taktycznym.

Wszyscy uczestnicy kursu dopuszczeni do egzaminu końcowego uzyskali wyniki pozytywne, czego im gratulujemy i życzymy, aby nabyte w jego trakcie umiejętności przydały się w codziennej służbie. Tym samym nasza jednostka wzbogaciła się o kolejnych dziesięciu druhów z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do pełnienia służby na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Oczywiście nie udało by się nam tego tak dobrze zorganizować bez wsparcia, jakiego udzieliły nam mareckie firmy. W szczególności, w imieniu własnym jak i wszystkich uczestników szkolenia, chcieli byśmy podziękować firmom, które w pełni bezinteresownie udzieliły nam pomocy przy organizacji tego szkolenia:

  • AUTOMARK S.A.,
  • OLIWCAR,
  • INTER-EUROPOL Piekarnia Szwajcarska.

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak tylko gromkie – DZIĘKUJEMY!!!!

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,546s)