PO w Markach

Koło Platformy Obywatelskiej RP
w Markach

kontakt@marki-platforma.org
511 077 631

Konferencja „Niesamodzielni: kto się nimi zaopiekuje, kto za to zapłaci?”

Instytut Obywatelski oraz Grupa Robocza ds. Projektu Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności serdecznie zapraszają na konferencję ?Niesamodzielni: kto się nimi zaopiekuje, kto za to zapłaci?”, która odbędzie się 7 września 2010 roku o godz. 12.00, w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Dynamika procesu starzenia się społeczeństwa polskiego będzie w najbliższych dekadach jedną z najwyższych w Europie. W związku z tym Polska stoi obecnie przed trudnym zadaniem zapewnienia godnych warunków osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W pierwszej części konferencji wypowiedzą się: Mieczysław Augustyn – przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz Johannes Koettl – ekspert Banku Światowego. W drugiej części odbędzie się dyskusja panelowa. Głos zabiorą m.in. prof. Piotr Błędowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwo Gerontologicznego, prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – przewodnicząca Rady ds. Osób Niesamodzielnych przy Ministerstwie Zdrowia i Jarosław Duda – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dyskusję poprowadzi Aleksandra Klich – dziennikarka Gazety Wyborczej. Na zakończenie Michał Boni – minister-członek Rady Ministrów podejmie próbę podsumowania, sytuując problem w strategii rozwoju Polski na najbliższe lata.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: Janusz Świtaj – od 17 lat sparaliżowany w wyniku wypadku motocyklowego oraz Barbara Jackiewicz – od 25 lat opiekująca się ciężko chorym synem.

W załączeniu przesyłamy program konferencji. Liczymy, że nasza inicjatywa wzbudzi Państwa zainteresowanie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Makowski
Dyrektor Instytutu Obywatelskiego

senator Mieczysław Augustyn
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Projektu
Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 3 września 2010 r. poprzez przesyłanie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@instytutobywatelski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 510 154 813.
Formularz do pobrania znajduje się na stronie: www.instytutobywatelski.pl.
Dodatkowe informacje: Marzena Haponiuk, tel. 510 154 813.


Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 56, generowano: 0,769s)