Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaprasza

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie miasta Marki, na posiedzenie Komisji w dniu 22 maja 2007 roku o godz. 14:00 w Mareckim Ośrodku Kultury przy ul. Fabrycznej 2.

Przewidywany porządek obrad Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Ocena realizacji zadań statutowych Mareckiego Ośrodka Kultury.
5. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Markach.
6. Zapoznanie się z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w spawie zmiany nazwy ulicy w Markach (Druk nr 49).
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
Marek Kroczek

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 69, generowano: 0,584s)