Komisja Oświaty – 22.09.2009 – zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 22 września
2009 roku o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie pisma „Rodziców dzieci z roczników 98 i 98″, dotyczącego funkcjonowania Klubu MTS MARCOVIA 2000.
  5. Analiza i wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
  6. Przedstawienie propozycji wniosków do budżetu miasta Marki na 2010 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Podkreślam punkt 5, ponieważ powtarza się on w porządku nadzwyczajnej sesji.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,538s)