Linie kolejowe w okolicach Warszawy. Mapka dołączona do planu miasta z roku 1924. Widoczne odgałęzienie do Zegrza z adnotacją "nieczynna"