Klub Gazety Polskiej – zapraszamy

logogp[1]W związku z utworzeniem w Markach Klubu Gazety Polskiej zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Radosław Dec
Kontakt do mnie:
501-350-667

Kluby „Gazety Polskiej” są dobrowolnymi, nierejestrowanymi stowarzyszeniami działającymi w Polsce a także poza jej granicami.

Cele działania klubów:

Celem działalności klubów „Gazety Polskiej” jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym ale także ogólnokrajowym.
Aktywność ta musi być zgodna z linią programową „Gazety Polskiej”. Linia ta wyraża się przez:
- Dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu.
- Budowę państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej.
- Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmu i faszyzmu.
- Aktywną walkę z polityczną cenzurą.
- Krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty.
- Animację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego szczególnie na szczeblu lokalnym.
- Celem działalności klubów jest także wspieranie mediów należących do Strefy Wolnego Słowa, przede wszystkim „Gazety Polskiej” oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych działających zgodnie z linią programową „Gazety Polskiej”.
Od dziesiątego kwietnia celem działania klubów „Gazety Polskiej” stała się walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku oraz o godne upamiętnienie jej ofiar.
Kluby mogą być powoływane wyłącznie przez czytelników „Gazety Polskiej”. Do powołania klubu potrzebne są minimum trzy osoby, zalecane jest jednak, by nie było to mniej niż pięć osób.

linki:

http://www.klubygp.pl/

http://niezalezna.pl/

kontakt: klubgpmarki@go2.pl

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 60, generowano: 0,548s)