Józef Piłsudski – Honorowy Obywatel Gminy Marki

W kilku różnych źródłach można spotkać informację o nadaniu Józefowi Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela gminy Marki.

J. Szczepański Janusz: Po przewrocie majowym: życie polityczne na Mazowszu w latach 1926-1928. Rocznik Mazowiecki 19, 101-122, 2007 rok, s. 117

 

J. Szczepański: Organizacje kombatanckie i paramilitarne na Mazowszu Północnym w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 23, 31-43, 2009, str. 35

Jolanta Załęczny, Budowanie legendy Józefa Piłsudskiego w społeczeństwie powiatu warszawskiego w okresie międzywojennym, Rocznik Mazowiecki 24, 66-78, 2012 rok, s.74

Jolanta Załęczny, Powiat warszawski w latach II Rzeczpospolitej, Biblioteka kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”, tom III Warszawa 2015, s.198

Jeśli zdołamy potwierdzić istnienie uchwały gminy Marki, to będzie znaczyć, że nasze miasto ma nie tylko pięciu mieszkańców którym nadano honorowe obywatelstwo miasta w latach 1990 – 2008, ale także Honorowego Obywatela gminy Marki.

Antoni Widomski
Pro Memoria

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 82, generowano: 0,582s)