PO w Markach

Koło Platformy Obywatelskiej RP
w Markach

kontakt@marki-platforma.org
511 077 631

II sesja Rady Miasta

14 grudnia br. o godzinie 13:00 odbyła się II sesja Rady Miasta Marki. Najważniejszymi punktami obrad tej sesji były: złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Marki oraz powołanie czterech komisji Rady. Obrady poprowadził nowy przewodniczący Rady Miasta Marcin Piotrowski.

Wśród gości drugiej sesji znalazł się Grzegorz Dudzik – nowy burmistrz Zielonki, dotychczasowy sekretarz miasta Marki. Porządek obrad został uzupełniony o dwa punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu. Po wprowadzeniu zmian do porządku obrad sesji nowo wybrany burmistrz Janusz Werczyński złożył ślubowanie w obecności radnych oraz otrzymał z rąk Wiceprzewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze.

Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie powołania komisji. Dzięki wcześniejszym uzgodnieniom szefów klubów radnych, składy osobowe wszystkich czterech komisji Rady nie budziły zastrzeżeń i zostały przegłosowane jednogłośnie. Po ukonstytuowaniu komisji radni, również jednogłośnie, podjęli dwie uchwały o nieskorzystaniu z przysługującemu Gminie prawa pierwokupu po przedstawieniu informacji w tych sprawach przez burmistrza.

W punkcie obrad sprawy różne podejmowano tematy budowy Orlika w 2011 roku, dojazdu do Zespołu Szkół Nr 2, stanu ulic: Okólnej, Ząbkowskiej oraz Sowińskiego, dierżawy gruntu położonego u zbiegu ul. Kościuszki i al. Piłsudskiego, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zaplanowaną w projekcie budżetu na 2011 rok termomodernizacę budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

W związku z trwającymi do 27 grudnia br. konsultacjami społecznymi nad rządowym projektem Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011 – 2015 kolejną sesję Rady Miasta zwołano na 22 grudnia br. na godzinę 14:00 w celu podjęcia uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Marki wobec ww. projektu.

W okresie pomiędzy sesjami doszło do powołania 5 klubów radnych Rady Miasta Marki. Miło nam poinformować, że 10 grudnia 2010 r. powołano do życia Klub Radnych Platforma Obywatelska RP, w skład którego weszli: Paweł Pniewski- przewodniczący, Dariusz Boryczko oraz Arkadiusz Werelich. Pozostałe kluby radnych to: O przyszłość Marek (przewodniczący Dariusz Pietrucha), Marki 2020 (przewodniczący Jacek Orych), Prawo i Sprawiedliwość (przewodniczący Radosław Dec) oraz Krajowa Wspólnota Samorządowa (przewodnicząca Danuta Stefaniak).

Paweł Pniewski

Komisja Rewizyjna
Michał Jaroch – przewodniczący, Paweł Pniewski – wiceprzewodniczący, Elżbieta Brzozowska, Radosław Dec, Bogdan Choroś

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Paweł Adamczyk, Dariusz Boryczko, Izabela Brzezińska, Elżbieta Brzozowska,Grzegorz Miechowicz, Jacek Orych, Urszula Paszkiewicz, Marcin Piotrowski, Dariusz Pietrucha, Tadeusz Skłodowski, Marek Szczepanowski, Arkadiusz Werelich

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Paweł Adamczyk,Izabela Brzezińska, Michał Jaroch, Agnieszka Lużyńska, Grzegorz Miechowicz, Urszula Paszkiewicz, Dariusz Pietrucha, Paweł Pniewski, Maria Przybysz-Piwko, Tadeusz Skłodowski, Danuta Stefaniak, Danuta Święczkowska, Arkadiusz Werelich

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Dariusz Boryczko,Bogdan Choroś, Radosław Dec, Agnieszka Lużyńska, Jacek Orych, Marcin Piotrowski, Maria Przybysz-Piwko, Danuta Stefaniak, Marek Szczepanowski, Danuta Święczkowska

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,550s)