Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1
im. Jana Pawła II

Al. Piłsudskiego 96
05-270 Marki
22 781-10-17, zs1marki@zs1marki.pl

II Marecki Konkurs Międzyszkolny „Jestem uczniem Jana Pawła II”

Zapraszamy do udziału w II Mareckim Konkursie Międzyszkolnym
„Jestem uczniem Jana Pawła II”, który kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej w naszym mieście.

Cel i założenia konkursu
Konkurs podzielony jest na cykle, których celem jest poznawanie i zgłębianie treści nauczania Błogosławionego Jana Pawła II.

Pierwsza edycja, której naturalną granicę stanowił dzień 1 maja 2011 roku, dzień beatyfikacji Ojca Świętego, dotyczyła pielgrzymek do Polski i ograniczona została do treści homilii oraz przemówień wygłoszonych przez Jana Pawła II na Mazowszu (Warszawa, Niepokalanów, Płock, Radom, Radzymin, Siedlce).

Główny cel konkursu to uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości, o których mówił
do nas Polaków Ojciec Święty Jan Paweł II, a także zachęcenie do trwałej refleksji na temat codziennych osobistych wyborów i postaw służących rozwojowi życia prawdziwie na miarę człowieka.

Kolejne edycje konkursu powinny odbywać się cyklicznie (raz w roku w związku
ze wspomnieniem bł. Jana Pawła II, które przypada 22 października) i trwać przynajmniej
do momentu kanonizacji Papieża Polaka. Mogłyby objąć nie tylko uczniów, ale także mieszkańców Marek w różnym wieku, a dotyczyć treści poszczególnych encyklik, adhortacji, listów, które Ojciec Święty kierował do całego Kościoła podczas swojego pontyfikatu.

W tegorocznym konkursie pragniemy skoncentrować uwagę dzieci i młodzieży na treści Listu Apostolskiego „Dies Domini” (uczniowie szkół podstawowych) oraz Listu Apostolskiego „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” i wybranych Orędzi, kierowanych do młodych przez 20 lat z okazji Światowego Dnia Młodzieży (uczniowie gimnazjum i liceum).

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:
Etap I – szkolny /powinien zostać przeprowadzony do dnia 8 października 2012 roku/.
Etap II – międzyszkolny, finałowy /22 października 2012 roku/ w Zespole Szkól Nr 1
im. Jana Pawła II w Markach.

Regulamin Konkursu do pobrania.
Materiały Konkursowe zostały przekazane do szkół.

Patronat honorowy nad Konkursem przyjął Abp Henryk Hoser SAC,
Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Organizatorami Konkursu są:

  • Burmistrz Miasta Marki
  • Rada Miasta Marki
  • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii Św. Izydora w Markach
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 63, generowano: 0,545s)