Historia koła PZW w Markach

Przed latami 70-tymi XX wieku działalność Polskiego Związku Wędkarskiego w Markach przejawiała się poprzez koła zakładowe, miedzy innymi takich przedsiębiorstw jak Spółdzielnia Pracy „Premed”, Spółdzielnia Inwalidów, Fabryka Okładzin Ciernych i innych. Zakładowe Koła PZW działały jednak oddzielnie nie podejmując wspólnych działań w zakresie wędkarstwa, ochrony środowiska czy pracy dla mieszkańców.
Wreszcie w październiku 1973 roku na wniosek sekcji wędkarskiej działającej na terenie Spółdzielni Pracy „Premed” powstał komitet założycielski Koła wędkarskiego w Markach. Członkami Komitetu Założycielskiego PZW Koło Miejskie w Markach byli: Andrzej Kwiatkowski, Jerzy Motyczyński, Marian Hofman, Stanisław Szczepański, Wojciech Wojciechowski, Jan Jeleń, Marian Brzeziński, Stanisław Kuciak i inni. Pierwsze zawody wędkarskie nieformalnego jeszcze Koła odbyły się 13 Maja 1974 roku na których to zawodach pierwsze miejsce zajął Jerzy Motyczyński. W 1977 roku na I Walnym Zjeździe Członków Koła Miejskiego w Markach, wybrano Zarząd Koła i pierwszym Prezesem mareckiego Koła został Jerzy Motyczyński.
Z powodu braku dokumentacji nie jesteśmy w stanie przedstawić historii działalności koła w kolejnych latach poprzedzających obecną kadencję statutową.
Na kadencję statutową od 2000 roku do 2004 roku Prezesem Koła Miejskiego w Markach wybrany został Edward Różański. Obecnie w kole działają dwie sekcje sportowe: spiningowa i spławikowa.
Członkowie mareckiego koła PZW biorą udział w organizowanych przez Zarząd zawodach sportowych: „O Puchar Burmistrza Miasta Marki”, „O Puchar Starosty Powiatu”, „O Puchar Prezesa Koła a także w wielu zawodach towarzyskich organizowanych przez Zarząd koła jak i przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego, czego rezultatem jest wiele otrzymanych pucharów i dyplomów.

Opracował: Jan Orłowski
z wykorzystaniem informacji pochodzących od Jerzego Motyczyńskiego

Mareccy wędkarze o najdłuższym stażu w PZW oraz prezes Koła 2000-2004

Obchody 25-lecia mareckiego koła PZW w roku 2001

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 72, generowano: 0,755s)