Gwoli sprawiedliwości

mcj0198761.jpgPiszę i piszę o potrzebie konsultacji. Uczepiłam się ich jak pijany płotu. Albo jak rzep psiego ogona. Może powstać u kogoś, czytającego moje teksty, wrażenie, że w Markach nikt nic nie konsultuje z mieszkańcami i wszystko robi się po kryjomu. Nic bardziej mylnego. Ale to już tak jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Gwoli prawdy, postanowiłam napisać parę słów na temat jak jesteśmy informowani.

Największym źródłem informacji, takiej oficjalnej informacji urzędowej, jest Biuletyn Informacji Publicznej. Faktycznie powstał w naszym mieście na blisko pół roku przed terminem wyznaczonym ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Wszystko wskazuje na to, że Marki były chyba pierwszą w Polsce gminą, która zdecydowała się na zamieszczanie w Internecie nagrań z posiedzeń komisji i sesji rady. W opinii wielu osób nasz miejski BIP wyróżnia się na tle innych tym, że jest aktualizowany na bieżąco.

Bez życzliwości i wręcz zaangażowania władz miasta, nie byłoby chyba możliwe postawienie informacji publicznej na tak wysokim poziomie.

A teraz słów parę o moim koniku, czyli informowaniu o zamierzeniach władzy i konsultacjach.

Zaglądamy do BIP-u i wybieramy w menu przycisk Strategie rozwoju, programy i plany.
Dalej mamy do wyboru:

 • Strategia rozwoju miasta Marki
 • Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Marki
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Marki
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki
 • Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki
 • Program Rewitalizacji Miasta Marki
 • Strategia i programy rozwiązywania problemów społecznych Miasta Marki
 • Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta Marki
 • Plan gospodarki odpadami dla miasta Marki
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki
 • Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Marki
 • Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Można naprawdę dostać zawrotu głowy. Co ciekawe, zamieszczone na tych stronach strategie, programy i plany są aktualne. To znaczy przedstawiają aktualny stan prawny.

Trzeba przyznać, kawał dobrej roboty.Kto chce, może mieć obraz miasta i planów rozwoju.

Ale żeby jeszcze była informacja o takich drobnych i codziennych zamierzeniach władzy, szczęście moje byłoby całkowite.

To nie jest tekst sponsorowany, ale zainspirowany e-mailem od mieszkańca Marek. Zwrócił moją uwagę na niebezpieczeństwo jednostronnego przedstawiania rzeczywistości. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za krytyczne słowa, które potraktowałam, jako życzliwą krytykę.

Krystyna Siennicka
Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.marki.pl

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,550s)