Gwiazdka dla sierot – 1899 rok

Fora Briggs na swój koszt urządziła gwiazdkę dla 30 sierot w Zakładzie sierot chłopców imienia Jachowicza.

Flora i John Briggs wykazywałi wielką ofiarność. Corocznie przekazywali spore sumy na cele dobroczynne. Wśród obdarowanych znajduje się szpital na Pradze, Towarzystwo Opieki nad biednymi matkami i ich dziećmi, domy starców, domy sierot, szpital dziecięcy przy ulicy Aleksandria.

Szczególną pozycję wśród działalności charytatywnej Briggsów zajmują darowizny i działalność na rzecz dzieci. Corocznie dofinansowali kolonie letnie dla dzieci. Wspierali zakładanie przytułków dla starców i kalek. Na ich ofiarność mogli liczyć organizatorzy akcji wpisów szkolnych.

Zarząd zakładu sierot chłopców imienia Jachowicza wyraził osobne podziękowania dla Flory Briggs za urządzoną jej kosztem gwiazdkę dla 30 sierot.

Można powiedzieć, że zarówno „Szlachetna Paczka” jak i „Święty Mikołaj mieszka w Markach”, mają możliwość odwoływać się do wieloletniej tradycji dobroczynności i akcji charytatywnych.

Więcej informacji o dobroczynnych akcjach Flory – Gwiazdka Flory Briggs

Antoni Widomski
Pro Memoria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 72, generowano: 0,553s)