Grupa Marki 2020

Stowarzyszenia Grupa Marki 2020
05-270 Marki; ul. Andersa 2

grupa@marki2020.pl
601 861 021

Grupa Marki 2020 popiera kandydaturę Jarosława Jaździka

Grupa Marki 2020 popiera JAROSŁAWA JAŹDZIKA w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Marki!

Cała trójka kandydatów ubiegała się o mandat radnego w 2014 z nieudanym skutkiem. Jednak tylko jedna osoba nie zraziła się niepowodzeniem i wciąż bardzo aktywnie działa społecznie angażując się w wiele inicjatyw na terenie Marek. Wspiera także marecki ratusz uczestnicząc w gremiach konsultacyjnych pomagających wyznaczać kierunki rozwoju naszego miasta nie otrzymując z tego tytułu ani złotówki. Jest członkiem Mareckiego Komitetu Rewitalizacji, przewodniczącym Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, członkiem komisji opiniującej oferty NGO na realizację zadań publicznych w Markach i powiecie wołomińskim.

Mowa o Jarosławie Jaździku, członku-założycielu naszego stowarzyszenia, które z grupy zapaleńców organizującej akcję „TAK dla Obwodnicy MAREK” przerodziło się w organizację, której sztandarowymi „produktami” są przedsięwzięcia takie jak „Św. Mikołaj mieszka w Markach”, „Zostaw 1% w Markach”, czy „Świetlik mój przyjaciel”. W każdą z tych inicjatyw Jarek Jaździk ma swój ogromny wkład. Dlatego z dużą satysfakcją popieramy jego kandydaturę w wyborach uzupełniających do Rady Miasta w okręgu nr 4, które czekają nas już 12 lutego.
Bo liczą się konkrety…

Zarząd GM 2020

[foto: Marcin Łazicki]

Zobacz, kto jeszcze popiera Jarosława Jaździka:

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,538s)