Gospodarka odpadami w Markach

Burmistrz miasta poinformował o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2009/04/04

Burmistrz Miasta Marki zawiadamia, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), iż przystąpiono do opracowywania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016.

W  związku z powyższym informuje się, że :

1. z projektem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016  oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, pok. nr 1,

2. uwagi i wnioski można składać w dniach od 14 kwietnia 2009 roku do dnia 8 maja 2009 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia,

3.   Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a)w formie pisemnej;
b)ustnie do protokołu;
c)za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: srodowisko@marki.pl,

4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

Komentarze: 1

  1. Dorota Kozoń pisze:

    Witam
    Nie wiem czy burmistrz byłby zachwycony jakby miał stertę śmieci i gruzu obok swojej bramy wiazdowej. Jest tyle miejsca na ulicy Szpitalnej gdzie nie ma domów. Kto ustala te miejsca. Kontener postawiliście na wjeżdzie na ulicę Protazego. Gratulacje. Jak ludzie je zawalą to nikt tam nie wiedzie!!!!!!!!!!!

Zastrzeżenie
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących – redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 53, generowano: 0,551s)