Gdzie zlokalizować Politechnikę?

W 1865 roku zamierzano otworzyć w Łodzi Politechnikę. Starania nie przyniosły efektu.
Po trzydziestu z górą latach powrócono do starań o założenie Politechniki w Łodzi.

Na łamach prasy łódzkiej, w 1897 roku, argumentowano za wyborem Łodzi.

W październiku 1897 roku w Kurierze Warszawskim pojawiła się notatka, niestety bez podpisu autora, w której autor starał się obalić argumenty przemawiające za lokalizacją Politechniki w Łodzi, natomiast podawał argumenty za wyborem Warszawy jako miasta dla Politechniki.
Dla nas ciekawym jest fakt, że w jednym z argumentów za założeniem Politechniki w Warszawie, są wymienione Marki. Świadczyć to może o wysokiej pozycji mareckiej fabryki Bracia Briggs i Spółka.

Antoni Widomski
Pro Memoria

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 56, generowano: 0,544s)