e-Marki, e-usługi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała listę rankingową wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Projekt z naszego miasta nosi tytuł „e-Marki – rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT”.

Całkowita wartość projektu wynosi 670 604,89 złotych. Projekt uzyskał 78,49 % maksymalnej liczby punktów możliwej do zdobycia. Znalazł się na 39 pozycji wśród 57 rozpatrzonych wniosków.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=834&id=1162

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług”.
http://rpo.mazowia.eu/data/notices/lista_rankingowa_2.2_29.07.09.pdf

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 49, generowano: 0,520s)