Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

Pomnik Ofiar Katynia- Pieta KatyńskaDzień 23 sierpnia jest  Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dniem pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Wiek XX zapisał się w historii Europy jako czas masowych zbrodni, dokonywanych przez reżimy totalitarne na skalę wcześniej niespotykaną.

Miliony zamordowano. Miliony przeżyły koszmar i doznane cierpienia naznaczyły ich na zawsze.

Już w czasie, gdy popełniano zbrodnie, zawsze znajdowali się ludzie, którzy starali się utrwalić dla potomnych nazwiska ofiar i miejsca kaźni. Wszystkie popełnione zbrodnie muszą zostać opisane. Ofiary nie mogą pozostawać anonimowymi liczbami.

Ofiary wymagają pamięci. O naszej pamięci świadczą pomniki i masowe groby. Zbrodnie nie ominęły i Marek.

O zbrodni na Kruczku przypomina krzyż i pomnik. O zbrodni, popełnionej w centrum miasta na więźniach Pawiaka przypomina także krzyż i pomnik. Mamy na cmentarzu parafialnym w Markach przy ulicy Bandurskiego mogiłę w której pochowano ofiary zbrodni na Kruczku.

Pamięć wymaga od nas także troski o miejsca wiecznego spoczynku ofiar. Pozostaną one znakami dla naszych potomnych.

Jesteśmy to winni ofiarom systemów totalitarnych i ich bliskim. Jesteśmy to winni sami sobie, Jesteśmy wreszcie to winni przyszłym pokoleniom.

Pomnik Ofiar Katynia- Pieta Katyńska - Wrocław

Musimy pielęgnować pamięć o ofiarach reżimów totalitarnych, aby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia ich ofiar.

Marek Kroczek, Akcja Katolicka
Antoni Widomski, Pro Memoria

Foto: Antoni Widomski, Pomnik Ofiar Katynia- Pieta Katyńska – Wrocław

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 63, generowano: 0,530s)