Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Wodociąg Marecki

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

22 781 35 32
22 771 46 93

Drugi przetarg na Sosnową-Kościuszki

Na oferty potencjalnych wykonawców czekamy do 15 stycznia 2018 r.

We wtorek marecki ratusz ogłosił drugi przetarg na przebudowę ulic łączącej nasze miasto z Warszawą. Chodzi o odcinek Sosnowa-Kościuszki – od Alei Piłsudskiego do mareckich rogatek. Do pierwszego przetargu nie stanęła żadna firma. Tym razem samorząd zdecydował się dać oferentom więcej czasu na przygotowanie ofert – będzie można je składać do 15 stycznia przyszłego roku do godz. 12.00.  O wyborze zwycięskiej w przetargu oferty zdecydują dwa kryteria: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.

Zakres planowanych robót przy ciągu Sosnowa – Kościuszki  jest bardzo szeroki. Oprócz budowy nowej nawierzchni i chodnika powstanie odwodnienie oraz oczyszczalnia wód opadowych. W ramach tego zamówienia powstanie również droga rowerowa, finansowana z pieniędzy unijnych. Do inwestycji włączy się również Wodociąg Marecki, budując brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie jest finansowane z kilku źródeł: budżetu miasta, powiatu, Wodociągu Mareckiego oraz funduszy UE.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 67, generowano: 0,562s)