Drodzy Współmieszkańcy

Mając w pamięci dotychczasowe działania informacyjne ze strony Rady Miasta Marki pozwolę sobie reaktywować ten dział, mając nadzieję iż bieżące informacje z prac Rady oraz zachęty do konsultacji z mieszkańcami pomysłów pozwolą pokierować pracami Rady w sposób najbardziej skuteczny zgodnie z hasłem przyświecającym tej kadencji Rady – Marki są NAJWAŻNIEJSZE…

Pomimo, iż Rada została powołana 10 grudnia 2010 roku, jak zapewne większość uczestników forum zaobserwowało, odbyły trzy sesje, podczas, których wiele kwestii zarówno formalnych jak i merytorycznych zostało zrealizowanych.

Podczas ostatniej sesji oprócz bieżących spraw poruszono kwestię Obwodnicy Marek oraz lokalizacji ORLIKA.

Podczas najbliższego posiedzenia tj. 26.01.2011 podejmiemy się uchwalenie budżetu Miasta Marki na rok 2011 (mając na uwadze konsultacje z mieszkańcami w zakresie kształtu tegoż budżetu).

Postaram się w kolejnych wpisać przekazać wszelkie informacje w tych sprawach.

Z bożonarodzeniowymi pozdrowienia
Marcin Piotrowski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 45, generowano: 0,550s)