Dotacje na turystykę rozdzielone

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17.03.2009 r. przyjął uchwałę Nr 573/222/09 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w I półroczu 2009 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane. Łączna  kwota udzielonych dotacji wynosi 951 237,00 zł.

Na listach nie znalazłem żadnej organizacji z Marek. Nie znalazłem także żadnej mareckiej organizacji w wykazie niedopuszczonych do konkursu ofert z przyczyn formalnych.

Listę zatwierdzonych ofert można pobrać pod adresem http://www.mazovia.pl/news_pliki/3/3778.xls

Opracowane na podstawie podstawie informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,533s)