Dotacje dla świetlicy i klubu

Konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został rozstrzygnięty. To tak językiem urzędniczym. Język urzedowy jest specyficzny i inaczej się nie da. A tak po ludzku, to chodzi o oferty na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz młodzieżowego klubu socjoterapeutycznego.

Dotację na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Chata” otrzymało Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” z ulicy Sportowej 3 w Markach. Świetlica prowadzona jest także pod tym adresem.

Kwota dotacji wynosi 45.000,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy)
Z działalnością świetlicy zapoznać się można w Portalu Społeczności Marek http://www.marki.net.pl/chata.

Dotację na prowadzenie młodzieżowego klubu socjoterapeutycznego otrzymała Fundacja „Otwarte Serce” z ulicy Warszawskiej 50 w Markach.

Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny „Otwarte Serce” działa w Markach przy ulicy Szkolnej 26. Kwota dotacji wynosi 40.000,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Kierownikiem klubu jest siostra Urszula Głowacka ze zgromadzenia Sacre-Coeur.

- Tego miejsca nie byłoby dzisiaj, gdyby nie życzliwość władz miasta. Od pewnego czasu proszono mnie bym stworzyła tą placówkę tutaj w Markach. Po spotkaniu z burmistrzem Januszem Werczyńskim zadeklarowałam się do napisania projektu klubu. Pozytywnie zaakceptowała go Rada Miasta i dzięki temu teraz możemy już w pełni funkcjonować – mówi siostra Urszula.

Fragment wypowiedzi siostry Urszuli pochodzi z artykułu w Życiu powiatu wołomińskiego z dnia 12 lutego 2009 roku – Otwarte serce w Markach. Dostępny jest w Internecie pod adresem http://www.zyciepw.pl/otwarte-serce-w-markach/

Oferty rozpatrywała trzyosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem Ewy Motyczyńskiej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne dokumenty powiązane z tematem:

W. Karpiński

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 56, generowano: 0,537s)